วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Type3

ไทป์ทรี โปรแกรมออกแบบเขียนแบบฟ้อนต์ ของ CR8 Software Solutions
   สามารถใช้งาน ออกแบบ สร้าง ซ่อม เปลี่ยนแปลง(Convert) ฟ้อนต์ประเภท OpenType TrueType และ OpenType PostScript ได้   ใช้งานง่าย ที่สำคัญคือสามารถสร้างรูปอักขระ(Gyph)ได้มากถึง 65,535 ตัว มากกว่าซอฟต์แวร์ระดับโปรเชิงพาณิชย์บางตัวด้วยซ้ำที่มา : thai.info

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น