วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การนำฟอนต์ไปอัปโหลดใน fontspace


หลังจากแก้ไขฟอนต์เรียบร้อยแล้ว ก็นำฟอนต์ลายมือของตัวเอง อัพโหลดลงใน www. fontspace



ปัจจุบันมีคนดาวน์โหลด 37คน



อัพเดท Aboutme



ทดสอบการพิม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น